Kritériá benefitu Zdravé zuby účinné od 11.6.2019

účinné vo vzťahu k Elektronickej pobočke a v pobočkách Dôvery od 11.6. 2019 a vo vzťahu k mobilnej aplikácii Dôvera k 17.6.2019

Kritériá na poskytnutie benefitu Zdravé zuby

Kritériá na poskytnutie benefitu Zdravé zuby účinné vo vzťahu k Elektronickej pobočke a v pobočkách Dôvery od 11.6. 2019 a vo vzťahu k mobilnej aplikácii Dôvera k 17.6.2019

Kritéria na poskytnutie benefitu Zdravé zuby

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera“) v súlade s platnou legislatívou2 poskytne Poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií benefit Zdravé zuby (ďalej len „Benefit“).

Kritériá dentálneho benefitu Zdravé zuby

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 1 (ďalej len „Dôvera“) v súlade s platnou legislatívou 2 poskytne Poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií benefit Zdravé zuby (ďalej len „Benefit“).

Kedy končí benefit?

Benefit je platný do 31.12.2017. Je dôležité, aby ste si podali žiadosť o predplatenie nároku na doplatok za lieky najneskôr:- do 31.3.2018 (za lieky a dietetické potraviny vydané od 1.1.2017 do 31.12.2017)

Versions:

Dôvera pages: 4.2.4

|

Dôvera design language: 4.2.4