Ďakujeme, že ste sa zapojili do súťaže.

Výsledky súťaže oznámime po 1. októbri. Váš názor je pre nás dôležitý a vďaka nemu môžeme robiť veci lepšími. Pomôžte nám vybrať aktivity, ktoré budeme podporovať.

Versions:

Dôvera pages: 4.2.0

|

Dôvera design language: 4.2.2