Ďakujeme za vyplnenie prihlášky, teraz môžete vyskúšať elektronickú pobočku

Vytlačenú prihlášku prosím podpíšte a pošlite na Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra alebo osobne doručte na ktorúkoľvek z našich pobočiek.

Prihlášku je potrebné doručiť čo najskôr. Ak meníte zdravotnú poisťovnňu, tak posledným dňom na prijatie prihlášky je 30. september.