Vrátime vám za lieky až 200 eur

Ako jediná poisťovňa vám aj nad rámec zákona vrátime doplatky za lieky, ako antibiotiká, lieky proti alergii, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky.

Dostaňte peniaze späť

Kedy môžete požiadať o vrátenie doplatkov?

Nárok na preplatenie doplatkov máte, ak ste:
  • rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa/ detí (do 18-teho roku života) poisteného/ných v Dôvere. Ak ste naším poistencom vy aj vaše dieťa (deti), prípadne druhý rodič, máte právo na vrátenie doplatkov za každého z vás až do výšky 200 eur. Spolu pri štvorčlennej rodine teda až do výšky 800 eur. Ak je naším poistencom len vaše dieťa (deti), vrátime doplatky len jemu/im.
  • sebe alebo vášmu dieťaťu zriadili Elektronickú pobočku. Stále nemáte registráciu v Elektronickej pobočke? Vybavte to za pár minút podľa nášho návodu. Ak nie ste naším poistencom, zriaďte Elektronickú pobočku svojmu dieťaťu (deťom).

Za čo všetko vám vrátime doplatok?

Vraciame doplatky za najmä lieky viazané na lekársky predpis a čiastočne hradené zo zdravotného poistenia, to znamená, že sú s doplatkom. Okrem nich ešte aj dietetické potraviny (predpísané lekárom) vydané na území Slovenska.

Pre všetkých
  • často predpisované lieky,
  • viaceré antibiotiká,
  • lieky proti alergiám,
  • očkovacie látky proti vírusom HPV u dievčat v 13. roku,
  • dietetické potraviny (teda aj umelé mlieko).
Doplatky nepreplácame za:
  • zdravotnícke pomôcky,
  • voľnopredajné lieky a dietetické potraviny, ktoré sú na recept, ale si ich pacient hradí v plnej výške sám,
  • hormonálnu antikoncepciu.

Ako prebieha vrátenie doplatkov

Doplatky za lieky na predpis vám vrátime bankovým prevodom priamo na váš účet. Žiadosť o vrátenie doplatku treba podať cez vašu Elektronickú pobočku. Preplácame však iba sumu vyššiu ako 3 eurá.

Informácie o liekoch a dietetických potravinách sa k nám do poisťovne dostanú s niekoľkotýždňovým odstupom, preto vám môžeme vrátiť doplatky s posunom 4 až 6 týždňov.

Časté otázky

Nanašli ste, čo ste hľadali?

Prejsť do poradne
Ostaň zdravý aj počas chrípkového obdobia

Mesačné a ročné výkazy, hromadné oznámenia, prehľady zamestnancov, žiadosti, upozornenia na chybné alebo nedodané dokumenty. To všetko vybavíte v Elektronickej pobočke. Rola platiteľ je určená zamestnávateľom, individuálny platitelia môžu použiť rolu Poistenec. Mesačné a ročné výkazy, hromadné oznámenia, prehľady zamestnancov, žiadosti, upozornenia na chybné alebo nedodané dokumenty. To všetko vybavíte v Elektronickej pobočke. Rola platiteľ je určená zamestnávateľom, individuálny platitelia môžu použiť rolu Poistenec. Mesačné a ročné výkazy, hromadné oznámenia, prehľady zamestnancov, žiadosti, upozornenia na chybné alebo nedodané dokumenty. To všetko vybavíte v Elektronickej pobočke. Rola platiteľ je určená zamestnávateľom, individuálny platitelia môžu použiť rolu Poistenec.

Ostaň zdravý aj počas chrípkového obdobia

Mesačné a ročné výkazy, hromadné oznámenia, prehľady zamestnancov, žiadosti, upozornenia na chybné alebo nedodané dokumenty. To všetko vybavíte v Elektronickej pobočke. Rola platiteľ je určená zamestnávateľom, individuálny platitelia môžu použiť rolu Poistenec. Mesačné a ročné výkazy, hromadné oznámenia, prehľady zamestnancov, žiadosti, upozornenia na chybné alebo nedodané dokumenty. To všetko vybavíte v Elektronickej pobočke. Rola platiteľ je určená zamestnávateľom, individuálny platitelia môžu použiť rolu Poistenec. Mesačné a ročné výkazy, hromadné oznámenia, prehľady zamestnancov, žiadosti, upozornenia na chybné alebo nedodané dokumenty. To všetko vybavíte v Elektronickej pobočke. Rola platiteľ je určená zamestnávateľom, individuálny platitelia môžu použiť rolu Poistenec.

Ostaň zdravý aj počas chrípkového obdobia

Mesačné a ročné výkazy, hromadné oznámenia, prehľady zamestnancov, žiadosti, upozornenia na chybné alebo nedodané dokumenty. To všetko vybavíte v Elektronickej pobočke. Rola platiteľ je určená zamestnávateľom, individuálny platitelia môžu použiť rolu Poistenec. Mesačné a ročné výkazy, hromadné oznámenia, prehľady zamestnancov, žiadosti, upozornenia na chybné alebo nedodané dokumenty. To všetko vybavíte v Elektronickej pobočke. Rola platiteľ je určená zamestnávateľom, individuálny platitelia môžu použiť rolu Poistenec. Mesačné a ročné výkazy, hromadné oznámenia, prehľady zamestnancov, žiadosti, upozornenia na chybné alebo nedodané dokumenty. To všetko vybavíte v Elektronickej pobočke. Rola platiteľ je určená zamestnávateľom, individuálny platitelia môžu použiť rolu Poistenec.

Ostaň zdravý aj počas chrípkového obdobia

Mesačné a ročné výkazy, hromadné oznámenia, prehľady zamestnancov, žiadosti, upozornenia na chybné alebo nedodané dokumenty. To všetko vybavíte v Elektronickej pobočke. Rola platiteľ je určená zamestnávateľom, individuálny platitelia môžu použiť rolu Poistenec. Mesačné a ročné výkazy, hromadné oznámenia, prehľady zamestnancov, žiadosti, upozornenia na chybné alebo nedodané dokumenty. To všetko vybavíte v Elektronickej pobočke. Rola platiteľ je určená zamestnávateľom, individuálny platitelia môžu použiť rolu Poistenec. Mesačné a ročné výkazy, hromadné oznámenia, prehľady zamestnancov, žiadosti, upozornenia na chybné alebo nedodané dokumenty. To všetko vybavíte v Elektronickej pobočke. Rola platiteľ je určená zamestnávateľom, individuálny platitelia môžu použiť rolu Poistenec.

Máte ďalšie otázky? Na všetko vám radi odpovieme v online chate.